AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2021-06-22 - Kategoria: Aktualności

Drodzy Rodzice,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o ponownej możliwości kontaktu skóra do skóry Taty z noworodkiem bezpośrednio po jego urodzeniu się cięciem cesarskim. Tata w przypadku takiego porodu przejmuje rolę Mamy, trzymając dziecko na swojej gołej klatce piersiowej. Nieprzerwany kontakt skóra do skóry jest rekomendowany przez WHO. To nie tylko dobroczynne „domowe” bakterie, które kolonizują skórę dziecka, ale też wytworzenie bezcennej więzi psychicznej między tatą a dzieckiem. Zmniejsza się stres dziecka wywołany porodem, zapewniony jest komfort cieplny dziecka.

Warunkiem przeprowadzenia bezpiecznego kontaktu skóra do skóry jest przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID -19 (bezpośrednio 7 dni po szczepionce jedno-dawkowej oraz bezpośrednio po drugiej dawce szczepionki dwu-dawkowej).

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano dnia: 2021-06-11 - Kategoria: Aktualności

UWAGA!!!

Zajęcia szkoły rodzenia odbywać się będą w trybie stacjonarnym

Opublikowano dnia: 2021-04-29 - Kategoria: Aktualności

Działalność Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego - rozmowa z p. Prof. dr hab. Jackiem Sobockim, Kierownikiem Oddziału, p. dr n. o zdr. Krystyną Majewską, Kierownik Poradni Dla Chorych Leczonych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych oraz z p. dr Sylwią Osowską Kierownik Pracowni Żywienia Pozajelitowego.

Panie Profesorze proszę przybliżyć nam profil Oddziału, którym Pan kieruje, co oznacza nie znany szerzej termin „żywienie kliniczne”?

Każdy pacjent, który jest żywiony w sposób sztuczny - dojelitowo lub pozajelitowo, jest pod opieką lekarza, pielęgniarki i farmaceuty. Opiekę lekarską pełni Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, pielęgniarską - Zespół Poradni pod kierownictwem p. dr Majewskiej. Jeżeli pacjent jest żywiony dojelitowo to są gotowe mieszanki, jeżeli jest żywiony pozajelitowo, czyli dożylnie, wtedy mieszanki przygotowywane są w aptece szpitalnej przez zespół p. dr Osowskiej. Lekarz określa problem zdrowotny i zleca rodzaj żywienia, pielęgniarka określa problemy pielęgnacyjne, a farmaceuta przygotowuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza mieszaninę, którą pacjent sobie podłączy i wysyła ją do jego domu.

Termin żywienie kliniczne obejmuje każdą metodę sztucznego żywienia. Pod sztucznym żywieniem rozumiemy suplementy do żywienia, bo nie jest to naturalne jedzenie, ale sztucznie wytworzone. Będą tu: diety do popijania, proszki - głównie białkowe, a także batony białkowe. Druga grupa żywienia klinicznego to jest żywienie dojelitowe, czyli żywienie mieszankami odżywczymi, podawanymi przez sondę lub przez inny zgłębnik bezpośrednio do jelita lub bezpośrednio do żołądka. Żywienie dożylne jest podawane bezpośrednio do żyły, jeśli jelita u pacjenta nie funkcjonują.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego zajmuje się szczególnie trudnymi przypadkami chirurgicznymi, które mogą stanowić problem dla standardowego oddziału chirurgicznego. Należą tu w szczególności trudne przypadki onkologiczne, choroby zapalne jelit, powikłania po operacjach i zespół krótkiego jelita, czyli sytuacja kiedy jelita nie funkcjonują. W ramach hospitalizacji na Oddziale leczymy pacjentów do momentu, kiedy będą mogli wyjść do domu. W szpitalu używamy technik chirurgicznych, endoskopowych i technik żywienia klinicznego. Część pacjentów można wyleczyć w czasie pobytu w szpitalu, części nie można i pacjenci ci w sposób sztuczny żywieni są w domu, dalej pozostając pod naszą opieką, Ze sztucznego żywienia w domu korzystają pacjenci dosłownie z terenu całego kraju. Należy podkreślić, że nasza Klinika jest największym i głównym tego rodzaju ośrodkiem w Polsce i jednym z 3 największych w Europie. Dzięki współpracy z nami wielu pacjentów, których jelita nie działają całkowicie, mogą żyć wiele lat. W tym roku mamy pacjentów, którzy już 36 lat żywieni są tylko dożylnie.

Zaangażowanie całego Zespołu Kliniki jest olbrzymie. Moi Współpracownicy poświęcają swoje życie dla tej pracy. Szczególnie chciałbym podziękować Pani dr Krystynie Majewskiej.

Pani Doktor, proszę wprowadzić nas w bardziej szczegółową problematykę żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Jaka jest rola Poradni w opiece nad pacjentami żywionymi klinicznie?

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PO NACIŚNIĘCIU "przeczytaj więcej..."


Opublikowano dnia: 2021-04-09 - Kategoria: Aktualności

W dniu dzisiejszym dostarczono naszemu Szpitalowi znaczną ilość środków ochrony osobistej, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu Szpitala. Otrzymaliśmy fartuchy jałowe i niejałowe, czepki ochronne, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na buty i maski pełnotwarzowe wielokrotnego użytku. Środki te pochodzą z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozyskanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


1 2 3 4 5 ... >>