AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2020-06-23 - Kategoria: Aktualności


Szpital powraca stopniowo do rutynowego trybu pracy, przestrzegając przy tym zasady ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 na teren Szpitala, poprzez badania skryningowe.

 

Każdy pacjent zgłaszający się na planową hospitalizację, badany jest pod kątem ew. obecności wirusa SARS-CoV-2. Test przeprowadzany jest w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie, usytuowanym na dziedzińcu szpitalnym, na 48 godz. przed hospitalizacją, w godz. 9.00-12.00.

Opublikowano dnia: 2020-05-11 - Kategoria: Aktualności


Obchodzony rokrocznie w dniu 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, to szczególna okazja złożenia całej grupie zawodowej Pielęgniarek i Położnych - szczególnie tym, pracującym w naszym Szpitalu, serdecznych życzeń i podziękowań.

Wyrażamy wdzięczność za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę, pełnioną obecnie w szczególnie trudnej sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2. Doceniamy profesjonalizm i troskę o pacjenta.

Życzymy całemu gronu Pielęgniarek i Położnych zdrowia i realizacji zamierzeń osobistych. Życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także tego, aby zawsze towarzyszyła Wam wdzięczność pacjentów za opiekę i wsparcie w procesie leczenia.

W dowód uznania wkładu, jaki Pielęgniarki i Położne wnoszą w funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, a także aby zwrócić uwagę na zagrożenia związane z niedoborem tej kadry medycznej na całym świecie, decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych.

Opublikowano dnia: 2020-04-23 - Kategoria: Aktualności


Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby wchodzące do naszego Szpitala, zarówno pracownicy, jak i pacjenci, mają wykonywany pomiar temperatury, a także z użyciem pulsoksymetru pomiar częstotliwości tętna oraz saturacji krwi, czyli wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej.

 

Badania te mają na celu bezpieczny triage/segregację pracowników/pacjentów i zapobieganie szerzeniu się pandemii wirusa SARS-CoV-2.


Opublikowano dnia: 2020-04-14 - Kategoria: Aktualności

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa tel. 22 5693741, fax. 22 5693707

 

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

im. prof. W. Orłowskiego

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 231

1 2 3 4 5 ... >>