AKTUALNOŚCI

Opublikowano dnia: 2020-07-31 - Kategoria: Aktualności


Wznawiamy działalność Szkoły Rodzenia!

Zajęcia są realizowane w formie wykładów i pokazów z zachowaniem zalecanych środków ochrony osobistej i dystansu społecznego. Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie u p. Aliny Rumowskiej pod numerem tel. 605 304 657

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opublikowano dnia: 2020-07-14 - Kategoria: Aktualności


W dniu 6 lipca powitaliśmy w naszym Szpitalu czworaczki – dziewczynkę i trzech chłopców. Poród odbył się przez cięcie cesarskie, w 32 tygodniu ciąży. Masa ciała wcześniaczków to kolejno 1640g, 1350g, 1890g i 1870g. Było to niecodzienne i pierwsze w historii tego rodzaju wydarzenie medyczne w naszym Szpitalu. Statystycznie czworaczki rodzą się średnio raz na 0,00019% wszystkich ciąż (Wikipedia).

O wypowiedź na temat całego procesu opieki nad matką czworaczków w okresie ciąży, a także opieki neonatologicznej nad maluszkami, poprosiliśmy Pana Prof. Grzegorza Panka, Kierownika Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa oraz Panią Prof. Marię Wilińską, Kierownika Klinicznego Oddziału Neonatologii naszego Szpitala.

Pan Prof. Panek odniósł się przede wszystkim do pierwszego etapu opieki nad mamą czworaczków, tj. prowadzenia ciąży, porodu i opieki okołoporodowej. Zacytujmy pełną wypowiedź Pana Profesora. „Mama z ciążą mnogą, czworaczą została skierowana do naszego Oddziału, na przełomie maja i czerwca br. Wcześniej, opiekę nad mamą przez wiele tygodni trwania ciąży sprawowała p. dr Anna Cesarz w Poradni Przyszpitalnej Patologii Ciąży. Ciąża czworacza jest rzadkim zjawiskiem, dlatego cały zespół Kliniki był przejęty wizją jej rozwiązania w naszym Szpitalu i Klinice w terminie optymalnym dla jej rozwoju - jak wszystko dobrze się potoczy.

Wyzwaniem dla nas był fakt, że była to ciąża wysokiego ryzyka, a każda ciąża mnoga jest ciążą wysokiego ryzyka - im więcej płodów, tym ryzyko rośnie. Jest to przede wszystkim ryzyko wcześniactwa, niskiej masy urodzeniowej, szeregu komplikacji, stanów rzucawkowych i przed rzucawkowych, a w okresie okołoporodowym atonia macicy, zaburzenia obkurczania, znacznej utraty krwi. Są to czynniki, które z całą mocą wskazują, że mamy do czynienia z ciążą wysokiego ryzyka.

Pacjentka, z uwagi na konieczność roztoczenia nad nią i nad jej nieurodzonymi dziećmi stałej, 24 godzinnej opieki, była hospitalizowana i monitowana w Oddziale Patologii Ciąży od 2 czerwca br. Początkowo mieliśmy pewien problem z jednym z czwórki dzieci, które miało niższą masę niż dzieci pozostałe. Z uwagi jednak na dobrostan wewnątrzmaciczny płodów, co było monitorowane kilkakrotnie w trakcie każdego tygodnia hospitalizacji, udało nam się osiągnąć element docelowy, czyli doprowadzenie do 32 ukończonych tygodni ciąży. To był czas, kiedy to zgodnie z rekomendacjami medycznymi i zasadami sztuki położniczej zdecydowaliśmy się na ukończenie naszej ciąży czworaczej drogą cięcia cesarskiego. Moment rozwiązania ciąży przypadł na dzień 6 lipca, a więc był to już 5 tydzień hospitalizacji i ścisłego nadzoru nad pacjentką. Szczęśliwie urodziły się dzieci w dobrym stanie ogólnym, a różnica mas była mniejsza niż szacunki ultrasonograficzne. Mając bezpośredni, bardzo bliski kontakt z p. Prof. Wilińską i jej zespołem, osobami, które w sposób niezwykle profesjonalny prowadziły etap opieki neonatologicznej nad noworodkami, obserwujemy systematyczną poprawę stanu ogólnego dzieci. Należy dodać, że generalnie z uwagi na wiek ciąży urodziły się one w satysfakcjonującym stanie ogólnym, który poprawił się już w trakcie pierwszego tygodnia, a wkrótce minie krytyczny okres ich życia.

Mama sprawia wrażenie osoby szczęśliwej, ale chyba jednak przytłoczonej tym zwielokrotnieniem obecnych i przyszłym obowiązków macierzyńskich. Cały zespół neonatologiczny, panie położne i pielęgniarki pomagają jej bardzo, ale przecież wkrótce trzeba będzie samej zaopiekować się dziećmi, zorganizować im dom i pełną opiekę.

W historii ostatniej dekady, czy dwóch tego Szpitala, nie odnotowano tu ciąży mnogiej czworaczej, więc jest to niewątpliwie wydarzenie. Nie nadawaliśmy sprawie rozgłosu, bo zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka jakie podejmujemy, ryzyka szczególnie dla czworaków wcześniaczych. Zapewne opiszemy wydarzenie medyczne jakiego doświadczyliśmy, w jakimś czasopiśmie medycznym.

Narodziny czworaczków w naszym Szpitalu jest źródłem satysfakcji dla całego personelu medycznego opiekującego się mamą - zarówno w trakcie ciąży, podczas jej rozwiązania, jak i opieki neonatologicznej nad nowo narodzonymi dziećmi. Chciałbym podkreślić, że doprowadzenie do narodzin zdrowych dzieci z ciąży najwyższego ryzyka to nie wynik indywidualnych dokonań, ale całego zespołu i pełnej mobilizacji. Szczególnie istotny był ostatni tydzień, 10 dni, kiedy to musieliśmy przeorganizować pracę Kliniki, ograniczyć przyjęcia tak, aby umożliwić jednoczasowe zapewnienie czworgu noworodkom wysokospecjalistycznej opieki neonatologicznej i miejsc intensywnej opieki. I to się powiodło.

Przygotowania do tak niecodziennego porodu, to nie tylko sprawy organizacyjne, lokalowe czy sprzętowe, ale zebranie doświadczonych osób do tego zadania i maksymalna mobilizacja. Zwieńczeniem tych działań i przypieczętowaniem niewątpliwego sukcesu będzie wypis mamy i dzieci do domu w bardzo dobrym stanie. Wtedy wrócimy do ostatecznej oceny wyzwania medycznego i pochwalimy się sukcesem, będącym dla każdego z nas źródłem osobistej satysfakcji zawodowej.

Wyrażam pełne uznanie dla współpracy ze wszystkimi uczestnikami opisywanego tu wydarzenia – zespołu anestezjologicznego, który prowadził znieczulenie, zespołu ginekologów-położników, który przeprowadził cięcie cesarskie, a także zespołu prowadzącego opiekę neonatologiczną. Wysoko cenię współpracujący personel pielęgniarski i położniczy. Profesjonalna praca całego grona specjalistów umożliwiła czworaczkom urodzonym w naszym Szpitalu bezpieczne przejście i zaadaptowanie się do życia poza łonem mamy. Z kolei mama mogła liczyć na opiekę na najwyższym poziomie, zarówno medyczną, jak i psychologiczną”.

Z kolei Pani Prof. Maria Wilińska odniosła się do opieki neonatologicznej nad czwórką małych pacjentów Kliniki, którą kieruje. „Od kilku tygodni przygotowywaliśmy się logistycznie do przyjęcia tych noworodków. Głównym wyzwaniem był sprzęt i wymagana odpowiednia liczba lekarzy i pielęgniarek, jako dużego zespołu resuscytacyjnego. Przegrupowaliśmy aktualnych pacjentów OION dla przyjęcia nowej całej czwórki na wolne stanowiska intensywnej terapii noworodka. Przygotowaliśmy też matkę do powitania noworodków.

Kilka dni przed porodem przeprowadziliśmy z nią rozmowę o tym, co będzie się działo z dziećmi po urodzeniu. Pokazaliśmy Klinikę Neonatologii, matka rozmawiała z lekarzami i pielęgniarkami, pokazaliśmy też przygotowane dla dzieci stanowiska na OION-ie. W ustalonym dniu byliśmy gotowi. Ponieważ mama zadeklarowała karmienie piersią, tuż przed cięciem cesarskim pozyskała siarę do podania jej wcześniaczkom niezwłocznie po ich urodzeniu się. Tak też się stało.

Całość operacji cięcia cesarskiego przebiegła bardzo sprawnie. W ciągu kilku minut mieliśmy już całą czwórkę! Poszczególne zespoły neonatologiczne zajmowały się każdym kolejnym noworodkiem, stabilizując je i transportując do OION-u. Każde z nich, z powodu niewydolności oddychania, wymagało nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Jedno z czworaczków otrzymało dotchawiczo surfaktant, celem utrzymania odpowiedniej powietrzności płuc. Kolejne wymagało założenia centralnej linii żylnej dla optymalnej terapii płynowej i żywieniowej. Troje wymaga częściowego żywienia pozajelitowego. Wszystkie przebywają w inkubatorach hybrydowych, z pełną stabilizacją cieplną i wilgotności. Mama, niezwłocznie po osiągnięciu pełnej świadomości po cięciu cesarskim została poinformowana o stanie zdrowia dzieci i koniecznie chciała je zobaczyć! Było to możliwe tylko poprzez przesłanie zdjęć fotograficznych na jej adres mailowy, ale już drugiego dnia odważnie przybyła na OION i ze wzruszeniem obserwowała swoją gromadkę, dzielnie walczącą o przetrwanie.

Jesteśmy pełni uznania dla mamy oraz zespołu p. Prof. Grzegorza Panka, który tak wspaniale przygotował mamę do porodu i czworaczki do życia poza jej organizmem. Dla mojego zespołu to wielkie wyzwanie na wiele dalszych tygodni pracy, ale dziękuję za ten wspaniały początek”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM MEDYKOM!

GRATULUJEMY MAMIE I DZIELNYM CZWORACZKOM!

Galeria

Opublikowano dnia: 2020-06-23 - Kategoria: Aktualności


Szpital powraca stopniowo do rutynowego trybu pracy, przestrzegając przy tym zasady ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 na teren Szpitala, poprzez badania skryningowe.

 

Każdy pacjent zgłaszający się na planową hospitalizację, badany jest pod kątem ew. obecności wirusa SARS-CoV-2. Test przeprowadzany jest w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie, usytuowanym na dziedzińcu szpitalnym, na 48 godz. przed hospitalizacją, w godz. 9.00-12.00.

<< ... 6 7 8 9 10 ... >>