Misja

Jesteśmy wiodącym Szpitalem Klinicznym, korzystamy z dorobku naukowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Nasi pracownicy kształtują wizerunek Szpitala mając możliwości stałego wywierania wpływu na jakość swojej pracy i organizacji pracy Szpitala.

Zmieniamy wizerunek Szpitala tak, aby nie był wspomnieniem bólu i cierpienia, ale ulgi i wdzięczności.

Polityka jakości

Zapewniamy świadczenia w zakresie szeroko-profilowego leczenia i profesjonalnej pielęgnacji wszystkim pacjentom zgłaszającym się do naszego Szpitala. Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy warunków pracy pracownikom Szpitala.

Politykę jakości realizujemy poprzez:
  • stałe monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjenta w celu dostosowania naszej pracy do oczekiwań pacjentów i ich rodzin;
  • poprawę warunków realizacji usług medycznych;
  • monitorowanie satysfakcji pracowników w celu doskonalenia organizacji pracy;
  • umożliwianie podwyższania kwalifikacji zawodowych pracownikom;
  • usprawnianie komunikacji wewnętrznej;
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Pliki do pobrania
  • Kodeks Etyki Pracownikow
  • Procedura Zarzadzania Incydentem o Charakterze Korupcyjnym
Powered by