Dyrekcja


Dyrektor Naczelny
Dariusz Hajdukiewicz
e-mail:dariusz.hajdukiewicz@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-250
faks:(22) 62-25-218


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Ewa Dumała
e-mail: edumala@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-308


Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych 
Prof. dr. hab. n.med. Wiesław Tarnowski 
e-mail:- kl.chirurgii.ogolnej@szpital-orlowskiego.pl
telefon:- (22) 58-41-130 / (22) 62-17-173 


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jolanta Borowiecka-Tenus  
e-mail:- jolanta.borowiecka-tenus@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-255

 


Pełnomocnik Dyrektora ds. pielęgniarek / położnych i personelu pomocniczego
mgr Anna Chruścikowska
e-mail:achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-281

 


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr Iwona Szudobaj
e-mail:iszudobaj@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-283

 


p.o. Główny Księgowy
Dorota Truchel
e-mail:dtruchel@szpital-orlowskiego.pl
telefon:(22) 58-41-298
faks:(22) 58-41-398