Spis Telefonów

Centrala Telefoniczna Szpitala     22 5841 400

22 5841 112
   
DYREKCJA SZPITALA
Dyrektor Szpitala 22 5841-250    22 621 62 85    fax: 22 622 52 18
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych 22 5841-308
   
JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
IZBA PRZYJĘĆ  
Lekarz Dyżurny 22 5841-222 / 22 621-62-69
Pielęgniarka Dyżurna 22 5841-219 / 22 628-72-56
Ginekol.-Położnicza - Pielęgniarka Dyżurna 22 5841-168
   
ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
Sekretariat 22 5841-220 / 22 625-02-53 / fax 22 5841-342
   
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII  
Ordynator OIT-u 22 5841 -331
   
ODDZIAŁ KLIN. CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOG. I P. POKARM.  
Sekretariat 22 5841-130 / 22 621-71-73 / fax 22 5841-349
   
ZAKŁAD ENDOSKOPII I DIAGNOSTYKI CZYNNOŚCIOWEJ P. POKARM.  
Sekretariat 22 5841-241
   
ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII PLASTYCZNEJ  
Sekretariat 22 5841-191 / 22 629-69-69 / fax 22 629-69-69
Pielęgniarka Dyżurne 22 5841-152
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ  
Rejestracja Poradni Plastycznej 22 5841-237
   
ODDZIAŁ KLINICZNY GERIATRII, CHORÓB WEWN. I CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI  
Sekretariat 22 5841-147 / 22 628-69-50 / fax 22 5841-334
   
ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ i POŁOŻNICTWA  
Sekretariat 22 5841 -160 / 22 628-72-71 / fax 22 628-72-71
   
ODDZIAŁ KLINICZNY NEONATOLOGII  
Sekretariat 22 5841-170 / 22 625-07-12
Bank Mleka kobiecego 22 5841-280
   
ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII I EPILEPTOLOGII  
Sekretariat 22 5841-128 / 22 629-43-49 / fax 22 5841-306
   
ODDZIAŁ KLINICZNY OKULISTYKI  
Sekretariat 22 5841-185 / 22 629-71-09 / fax 22 629-71-09
   
ODDZIAŁ KLINICZNY UROLOGII  
Sekretariat 22 5841-142 / 22 621-71-78 / fax 22 621-71-78
   
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ŻYWIENIA KLINICZNEGO
 
Sekretariat 22 5841-320 / 22 622-76-18 / 22 622-76-18
   
ZAKŁAD FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI  
Sekretariat 22 5841-193
   
ZAKŁAD SEKSUOLOGII I PSYCHOTERAPII  
Sekretariat

Rejestracja
22 5841-156

22 5841-261
   
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
Kierownik ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego
22 5841-244


Rejestracja Pacjentów Przychodni 22 5841-227
   
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
   
APTEKA SZPITALNA  
Kierownik Apteki 22 5841-175 / fax 22 5841-313
Apteka 22 5841-115
   
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII  
Sekretariat Zakładu 22 5841-214
   
ZAKŁAD RENTGENODIAGNOSTYKI  
Sekretariat 22 5841-178
   
LABORATORIUM DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ "ALAB" 22 5841-209