Opublikowano dnia: 2021-10-28 - Kategoria: AktualnościW związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", Szpital nas otrzymał w ubiegłym i bieżącym roku znaczne ilości środków ochrony indywidualnej - fartuchy barierowe, maski FFP3 i FFP2, maski KN95, rękawiczki nitrylowe, gogle ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy barierowe, maski, maski chirurgiczne, rękawiczki nitrylowe i bezpudrowe oraz przyłbice.

W bieżącym roku, realizując powyższy projekt, otrzymaliśmy również aparaturę medyczną. Są to:

  • defibrylator dwufazowy z możliwością stymulacji i kardiowersji PHILIPS Efficia DFM100 szt. 3 (użyczenie) – wartość 16 740,00 zł,
  • kaniula donosowa rozmiar L - szt. 30 (darowizna) – wartość 2 203,20 zł,
  • ssak elektryczny 6 szt. (darowizna) – wartość 52 462,08 zł,
  • HiFent kaniula rozmiar S - szt. 20, HiFent kaniula rozmiar M - szt. 40, HiFent adapter do tracheotomii - szt. 10 oraz HiFent układ oddechowy podgrzewany z komorą samo-napełniającą się - szt. 30 (darowizna) – wartość 10 584,00 zł,
  • pompa infuzyjna Brown Infusion (compact Plus) – 15 szt. (użyczenie) – wartość 48 006,00 zł,
  • aparat RTG mobilny Samsung GM85 (użyczenie) – wartość 39 7314,72 zł.

Możliwość realizacji przez SPSK im. Prof. W. Orłowskiego przedmiotowego projektu jest bardzo korzystna z punktu widzenia dostępności środków ochrony indywidualnej i aparatury medycznej niezbędnej w działalności leczniczej Szpitala, z bezpośrednią korzyścią dla pacjenta.

Całkowita wartość projektu dla wszystkich wykonawców wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.